محرم ماه اشک و زخم است
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵

اشکی که همیشه بر گونه هایمان جاری است و زخمی که هرگز التیام نخواهد یافت. محرم، ماه ماتم و غم است.

پنداشته اند که ما ز خاموشانیم /  همرنگ جماعت فراموشانیم

ما آرزوی کرب و بلا را داریم /  با یاد حسینمان کفن پوشانیم

فرا رسیدن ماه محرم و شهادت امام حسین (ع) را به کاربران محترم نیک هاست تسلیت عرض میکنیم.

با تشکر
مدیریت نیک هاست

« بازگشت