مرور محصولات و خدمات
هاست لینوکس پر سرعت 100 مگابایت

هاست لینوکس پر سرعت 100 مگابایت
مقدار فضا: 100 مگابایت
ترافیک ماهیانه: نامحدود
تعداد ادون دامین: نامحدود
بقیه امکانات: نامحدود
هارد: SSD
کنترل پنل: Cpanel
نصب مدیریت محتوا: رایگان
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور: LiteSpeed
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
4,000 تومان سالانه
هاست لینوکس پر سرعت 300 مگابایت

هاست لینوکس پر سرعت 300 مگابایت
مقدار فضا: 300 مگابایت
ترافیک ماهیانه: نامحدود
تعداد ادون دامین: نامحدود
بقیه امکانات: نامحدود
هارد: SSD
کنترل پنل: Cpanel
نصب مدیریت محتوا: رایگان
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور: LiteSpeed
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
8,000 تومان سالانه
هاست لینوکس پر سرعت 500 مگابایت

هاست لینوکس پر سرعت 500 مگابایت
مقدار فضا: 500 مگابایت
ترافیک ماهیانه: نامحدود
تعداد ادون دامین: نامحدود
بقیه امکانات: نامحدود
هارد: SSD
کنترل پنل: Cpanel
نصب مدیریت محتوا: رایگان
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور: LiteSpeed
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
12,000 تومان سالانه
هاست لینوکس پر سرعت 1 گیگ

هاست لینوکس پر سرعت 1 گیگ
مقدار فضا: 1 گیگ
ترافیک ماهیانه: نامحدود
تعداد ادون دامین: نامحدود
بقیه امکانات: نامحدود
هارد: SSD
کنترل پنل: Cpanel
نصب مدیریت محتوا: رایگان
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور: LiteSpeed
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
2,000 تومان ماهیانه
5,000 تومان سه ماهه
8,000 تومان شش ماهه
14,000 تومان سالانه
هاست لینوکس پر سرعت 2 گیگ

هاست لینوکس پر سرعت 2 گیگ
مقدار فضا: 2 گیگ
ترافیک ماهیانه: نامحدود
تعداد ادون دامین: نامحدود
بقیه امکانات: نامحدود
هارد: SSD
کنترل پنل: Cpanel
نصب مدیریت محتوا: رایگان
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور: LiteSpeed
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
2,000 تومان ماهیانه
6,000 تومان سه ماهه
9,000 تومان شش ماهه
16,000 تومان سالانه
هاست لینوکس پر سرعت 5 گیگ

هاست لینوکس پر سرعت 5 گیگ
مقدار فضا: 5 گیگ
ترافیک ماهیانه: نامحدود
تعداد ادون دامین: نامحدود
بقیه امکانات: نامحدود
هارد: SSD
کنترل پنل: Cpanel
نصب مدیریت محتوا: رایگان
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور: LiteSpeed
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
3,000 تومان ماهیانه
7,000 تومان سه ماهه
12,000 تومان شش ماهه
20,000 تومان سالانه
هاست لینوکس پر سرعت 10 گیگ

هاست لینوکس پر سرعت 10 گیگ
مقدار فضا: 10 گیگ
ترافیک ماهیانه: نامحدود
تعداد ادون دامین: نامحدود
بقیه امکانات: نامحدود
هارد: SSD
کنترل پنل: Cpanel
نصب مدیریت محتوا: رایگان
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور: LiteSpeed
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
4,000 تومان ماهیانه
8,000 تومان سه ماهه
14,000 تومان شش ماهه
24,000 تومان سالانه
هاست لینوکس پر سرعت 20 گیگ

هاست لینوکس پر سرعت 20 گیگ
مقدار فضا: 20 گیگ
ترافیک ماهیانه: نامحدود
تعداد ادون دامین: نامحدود
بقیه امکانات: نامحدود
هارد: SSD
کنترل پنل: Cpanel
نصب مدیریت محتوا: رایگان
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور: LiteSpeed
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
5,000 تومان ماهیانه
9,000 تومان سه ماهه
16,000 تومان شش ماهه
28,000 تومان سالانه
هاست لینوکس پر سرعت نامحدود

هاست لینوکس پر سرعت نامحدود
مقدار فضا: نامحدود
ترافیک ماهیانه: نامحدود
تعداد ادون دامین: نامحدود
بقیه امکانات: نامحدود
هارد: SSD
کنترل پنل: Cpanel
نصب مدیریت محتوا: رایگان
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور: LiteSpeed
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
6,000 تومان ماهیانه
12,000 تومان سه ماهه
20,000 تومان شش ماهه
36,000 تومان سالانه