مرور محصولات و خدمات
نمایندگی ماهانه لینوکس نامحدود

نمایندگی ماهانه لینوکس نامحدود
فضا: نامحدود
ترافیک ماهیانه: نامحدود
اکانت سي پنل مجاز: نامحدود
کنترل پنل: WHM/Cpanel
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی: نامحدود
تعداد ساب دامین: نامحدود
تعداد پارک دامین: نامحدود
قابلیت بکاپ توسط نماینده
قابلیت ری استور توسط نماینده
قابلیت انتقال سایت توسط نماینده
وب سرور: LiteSpeed
ورژن پی اچ پی: انتخابی توسط خود کاربر
IP اختصاصي: در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت در خواست
تحويل: پس از پرداخت آنلاين
10,000 تومان ماهیانه
نمایندگی سالانه لینوکس نامحدود

نمایندگی سالانه لینوکس نامحدود
فضا: نامحدود
ترافیک ماهیانه: نامحدود
اکانت سي پنل مجاز: نامحدود
کنترل پنل: WHM/Cpanel
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی: نامحدود
تعداد ساب دامین: نامحدود
تعداد پارک دامین: نامحدود
قابلیت بکاپ توسط نماینده
قابلیت ری استور توسط نماینده
قابلیت انتقال سایت توسط نماینده
وب سرور: LiteSpeed
ورژن پی اچ پی: انتخابی توسط خود کاربر
IP اختصاصي: در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت در خواست
تحويل: پس از پرداخت آنلاين
80,000 تومان سالانه
نمایندگی ماهانه لینوکس ابری نامحدود

نمایندگی ماهانه لینوکس ابری نامحدود
فضا: نامحدود
ترافیک ماهیانه: نامحدود
اکانت سي پنل مجاز: نامحدود
کنترل پنل: WHM/Cpanel
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی: نامحدود
تعداد ساب دامین: نامحدود
تعداد پارک دامین: نامحدود
قابلیت بکاپ توسط نماینده
قابلیت ری استور توسط نماینده
قابلیت انتقال سایت توسط نماینده
وب سرور: LiteSpeed
ورژن پی اچ پی: انتخابی توسط خود کاربر
IP اختصاصي: در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت در خواست
تحويل: پس از پرداخت آنلاين
15,000 تومان ماهیانه
نمایندگی سالانه لینوکس ابری نامحدود

نمایندگی سالانه لینوکس ابری نامحدود
فضا: نامحدود
ترافیک ماهیانه: نامحدود
اکانت سي پنل مجاز: نامحدود
کنترل پنل: WHM/Cpanel
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی: نامحدود
تعداد ساب دامین: نامحدود
تعداد پارک دامین: نامحدود
قابلیت بکاپ توسط نماینده
قابلیت ری استور توسط نماینده
قابلیت انتقال سایت توسط نماینده
وب سرور: LiteSpeed
ورژن پی اچ پی: انتخابی توسط خود کاربر
IP اختصاصي: در صورت درخواست
DNS اختصاصی: در صورت در خواست
تحويل: پس از پرداخت آنلاين
100,000 تومان سالانه