نمایندگی هاست لینوکس

نمایندگی ماهانه لینوکس نامحدود

10,000 تومان
ماهانه
فضا نامحدود
100% Complete

ترافیک ماهیانه نامحدود
100% Complete

اکانت سي پنل مجاز نامحدود
100% Complete

کنترل پنل WHM/Cpanel
100% Complete

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
100% Complete

تعداد اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد ساب دامین نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete

وب سرور LiteSpeed
100% Complete

ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
100% Complete

IP اختصاصي در صورت درخواست
100% Complete

DNS اختصاصی در صورت در خواست
100% Complete

تحويل پس از پرداخت آنلاين
100% Complete


نمایندگی ماهانه لینوکس نامحدود
قابلیت بکاپ توسط نماینده
قابلیت ری استور توسط نماینده
قابلیت انتقال سایت توسط نماینده

نمایندگی سالانه لینوکس نامحدود

80,000 تومان
سالانه
فضا نامحدود
100% Complete

ترافیک ماهیانه نامحدود
100% Complete

اکانت سي پنل مجاز نامحدود
100% Complete

کنترل پنل WHM/Cpanel
100% Complete

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
100% Complete

تعداد اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد ساب دامین نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete

وب سرور LiteSpeed
100% Complete

ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
100% Complete

IP اختصاصي در صورت درخواست
100% Complete

DNS اختصاصی در صورت در خواست
100% Complete

تحويل پس از پرداخت آنلاين
100% Complete


نمایندگی سالانه لینوکس نامحدود
قابلیت بکاپ توسط نماینده
قابلیت ری استور توسط نماینده
قابلیت انتقال سایت توسط نماینده

نمایندگی ماهانه لینوکس ابری نامحدود

15,000 تومان
ماهانه
فضا نامحدود
100% Complete

ترافیک ماهیانه نامحدود
100% Complete

اکانت سي پنل مجاز نامحدود
100% Complete

کنترل پنل WHM/Cpanel
100% Complete

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
100% Complete

تعداد اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد ساب دامین نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete

وب سرور LiteSpeed
100% Complete

ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
100% Complete

IP اختصاصي در صورت درخواست
100% Complete

DNS اختصاصی در صورت در خواست
100% Complete

تحويل پس از پرداخت آنلاين
100% Complete


نمایندگی ماهانه لینوکس ابری نامحدود
قابلیت بکاپ توسط نماینده
قابلیت ری استور توسط نماینده
قابلیت انتقال سایت توسط نماینده

نمایندگی سالانه لینوکس ابری نامحدود

100,000 تومان
سالانه
فضا نامحدود
100% Complete

ترافیک ماهیانه نامحدود
100% Complete

اکانت سي پنل مجاز نامحدود
100% Complete

کنترل پنل WHM/Cpanel
100% Complete

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
100% Complete

تعداد اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد ساب دامین نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete

وب سرور LiteSpeed
100% Complete

ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
100% Complete

IP اختصاصي در صورت درخواست
100% Complete

DNS اختصاصی در صورت در خواست
100% Complete

تحويل پس از پرداخت آنلاين
100% Complete


نمایندگی سالانه لینوکس ابری نامحدود
قابلیت بکاپ توسط نماینده
قابلیت ری استور توسط نماینده
قابلیت انتقال سایت توسط نماینده