نمایندگی هاست لینوکس

نمایندگی ماهانه لینوکس نامحدود

10,000 تومان
Месечно
فضا نامحدود
100% Complete

ترافیک ماهیانه نامحدود
100% Complete

اکانت سي پنل مجاز نامحدود
100% Complete

کنترل پنل WHM/Cpanel
100% Complete

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
100% Complete

تعداد اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد ساب دامین نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete

وب سرور LiteSpeed
100% Complete

ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
100% Complete

IP اختصاصي در صورت درخواست
100% Complete

DNS اختصاصی در صورت در خواست
100% Complete

تحويل پس از پرداخت آنلاين
100% Complete


نمایندگی ماهانه لینوکس نامحدود
قابلیت بکاپ توسط نماینده
قابلیت ری استور توسط نماینده
قابلیت انتقال سایت توسط نماینده

نمایندگی سالانه لینوکس نامحدود

80,000 تومان
за 1 година
فضا نامحدود
100% Complete

ترافیک ماهیانه نامحدود
100% Complete

اکانت سي پنل مجاز نامحدود
100% Complete

کنترل پنل WHM/Cpanel
100% Complete

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
100% Complete

تعداد اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد ساب دامین نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete

وب سرور LiteSpeed
100% Complete

ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
100% Complete

IP اختصاصي در صورت درخواست
100% Complete

DNS اختصاصی در صورت در خواست
100% Complete

تحويل پس از پرداخت آنلاين
100% Complete


نمایندگی سالانه لینوکس نامحدود
قابلیت بکاپ توسط نماینده
قابلیت ری استور توسط نماینده
قابلیت انتقال سایت توسط نماینده

نمایندگی ماهانه لینوکس ابری نامحدود

15,000 تومان
Месечно
فضا نامحدود
100% Complete

ترافیک ماهیانه نامحدود
100% Complete

اکانت سي پنل مجاز نامحدود
100% Complete

کنترل پنل WHM/Cpanel
100% Complete

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
100% Complete

تعداد اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد ساب دامین نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete

وب سرور LiteSpeed
100% Complete

ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
100% Complete

IP اختصاصي در صورت درخواست
100% Complete

DNS اختصاصی در صورت در خواست
100% Complete

تحويل پس از پرداخت آنلاين
100% Complete


نمایندگی ماهانه لینوکس ابری نامحدود
قابلیت بکاپ توسط نماینده
قابلیت ری استور توسط نماینده
قابلیت انتقال سایت توسط نماینده

نمایندگی سالانه لینوکس ابری نامحدود

100,000 تومان
за 1 година
فضا نامحدود
100% Complete

ترافیک ماهیانه نامحدود
100% Complete

اکانت سي پنل مجاز نامحدود
100% Complete

کنترل پنل WHM/Cpanel
100% Complete

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
100% Complete

تعداد اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد ساب دامین نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete

وب سرور LiteSpeed
100% Complete

ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
100% Complete

IP اختصاصي در صورت درخواست
100% Complete

DNS اختصاصی در صورت در خواست
100% Complete

تحويل پس از پرداخت آنلاين
100% Complete


نمایندگی سالانه لینوکس ابری نامحدود
قابلیت بکاپ توسط نماینده
قابلیت ری استور توسط نماینده
قابلیت انتقال سایت توسط نماینده