جستجوگر دامنه

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامینی که میخواهید ثبت کنید یا انتقال دهید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ را سفارش دهید...


لطفاحروف درون تصویر را وارد کنید


قیمت دامین
TLD یکساله ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 6,000 تومان 6,000 تومان 6,000 تومان
.com 1 50,000 تومان 50,000 تومان 50,000 تومان
.net 1 50,000 تومان 50,000 تومان 50,000 تومان
.org 1 50,000 تومان 50,000 تومان 50,000 تومان
.biz 1 40,000 تومان 40,000 تومان 40,000 تومان
.name 1 42,000 تومان 42,000 تومان 42,000 تومان
.info 1 36,000 تومان 48,000 تومان 48,000 تومان
.us 1 36,000 تومان 36,000 تومان 36,000 تومان
.in 1 32,000 تومان 45,000 تومان 45,000 تومان
.eu 1 36,000 تومان 48,000 تومان 48,000 تومان
.ru 1 42,000 تومان 42,000 تومان 42,000 تومان
.nl 1 56,000 تومان 56,000 تومان 56,000 تومان
.pro 1 52,000 تومان 52,000 تومان 52,000 تومان
.asia 1 36,000 تومان 45,000 تومان 45,000 تومان
.tel 1 52,000 تومان 52,000 تومان 52,000 تومان
.co 1 90,000 تومان 90,000 تومان 90,000 تومان
.me 1 50,000 تومان 80,000 تومان 80,000 تومان
.tv 1 110,000 تومان 110,000 تومان 110,000 تومان
.mobi 1 52,000 تومان 70,000 تومان 70,000 تومان
.bz 1 80,000 تومان 80,000 تومان 80,000 تومان
.co.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.org.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.gov.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.net.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.id.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.sch.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان